Dokumenty KK Duvikan

 

 

 

Ustanovujúdza schôdza KK Duvikan

 

Orgány klubu

 

Trénerska rada

 

Stanovy KK Duvikan

 

Dodatok skúšobného poriadku

 

Test na skúšky DAN