www.tjbudo.host.sk   -   oddiel karate Telovýchovná jednota Budo Bratislava (momentálne nefunkčná stránka z dôvodu nefunkčného servera host.sk)

www.karate-slovakia.sk – stránky Slovenskej Federácie karate a bojových umení

http://www.nipponjet.sk   -   jedinečná značka na Slovensku – tovar priamo od výrobcu svetovej značky Shureido    

www.karate-slovakia.sk   -   stránka Slovenskej Federácie karate a bojových umení


www.karateweb.sk   -   stránky zamerané na históriu Karate v slovenskom jazyku 

http://www.okinawabbtv.com/international/index.html   -   pre všetkých záujemcov o Okinawu a okinawské karate. Prírodné krásy, historické pamiatky, originálna okinawština. Pre záujemcov okinawského karate a kobudo dostatok videosekvencií kata súčasných okinawských majstrov.